1. System GoodStat jest całkowicie darmowy, lecz dopuszcza się korzystanie z niego wszelkim instytucjom i podmiotom prowadzących działalność gospodarczą, jak i osobom prywatntym które takiej działalności nie prowadzą.
 2. System GoodStat obejmuje dowolną liczbę domen/instalacji.
 3. Korzystając z Systemu GoodStat zobowiązujesz się do nie narażania serwisu http://goodstat.com.pl/ na straty, mowa tutaj o wszystkich aspektach związanych z funkcjonalnością serwisu.
 4. Poniższe typy stron nie są wspierane i nie będą tolerowane przez System GoodStat:
  1. strony promujące rasizm i przemoc, lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność, w jakiejkolwiek formie
  2. strony zawierające informacje, materiały lub dyskusje prowadzone w nielegalnej działalności
  3. strony promujące lub wykorzystujące oprogramowanie zaprojektowany do dostarczania niechcianej korespondencji email
  4. strony zawierające dziecięcą pornografię, albo jakiekolwiek inne, które ogólnie uznawane są za niestosowne
 5. Autor nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikłe z używania Systemu GoodStat, w tym utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych lub koszt urządzeń lub programów zastępczych.
 6. Nabywca bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania Systemu GoodStat.
 7. Autor nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi, że System GoodStat będzie działać na wszystkich serwerach.
 8. Wszelkie wprowadzone dane nabywcy podczas instalacji Systemu GoodStat, nigdzie nie są i nigdy nie będą przechowywane przez autora Systemu GoodStat, są one zbierane jedynie w celu prawidłowej instalacji Systemu GoodStat.
 9. Dostawa Systemu GoodStat następuje drogą elektroniczną poprzez udostępnienie Użytkownikowi linku do ściągnięcia kopii wersji Systemu GoodStat.
 10. Serwis http://goodstat.com.pl/ nie oferuje programów zapisanych na nośnikach materialnych.
 11. Nabywca System GoodStat powinien zapoznać się z treścią Regulaminu najpóźniej w chwili instalacji Systemu GoodStat.
 12. Ewentualne zmiany Regulaminu będą dokonywane wyłącznie z ważnego powodu i zostaną opublikowane na stronie www.goodstat.com.pl w zakładce „Regulamin”.
 13. Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, stosuje się przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego.
 14. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie goodstat.com.pl.